بورس پلنر
1399/10/08
08:30
#کپرور علی رغم اندک رشد اخیر قیمت همچنان درون یک الگوی ساید قرار دارد که میتواند طی معاملات آتی با گذر از سقف منطقه تراکمی و ابر کومو نزولی در محد...

# کپرور


علی رغم اندک رشد اخیر قیمت همچنان درون یک الگوی ساید قرار دارد که میتواند طی معاملات آتی با گذر از سقف منطقه تراکمی و ابر کومو نزولی در محدوده ۵۱۹۱۶ ریال به سمت اوج قبلی در ۶۴۵۴۷ ریال حرکت کند.۹۹/۱۰/۸@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0