بولتن اقتصادی
1399/08/25
12:34
قیمت تیرآهن در شهریور کاهش یافت 🔹بررسی قیمت انواع تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه سه میلیمتر در شهریور نسبت به مرداد ماه امسال حاکی از کاهش نرخ‌ها است، ...

قیمت تیرآهن در شهریور کاهش یافت🔹بررسی قیمت انواع تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه سه میلیمتر در شهریور نسبت به مرداد ماه امسال حاکی از کاهش نرخ‌ها است، اما نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش دارد.🔹تیرآهن نمره ۱۶ با کاهش قیمت ۵.۶ درصدی.


🔹تیرآهن نمره ۱۸ و افت نرخ ۸.۹ درصدی.


🔹کاهش ۹.۲ درصدی نرخ تیرآهن نمره ۲۷ سنگین.


🔹میلگرد آجدار نمره ۱۲ با افت نرخ ۶.۶ درصدی.


🔹کاهش قیمت ۵.۹ درصدی میلگرد آجدار نمره ۱۴.

انتهای خبر

0
0