کانال کدال
1400/08/15
14:53
📊 نماد : وسخراش 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمال...

📊 نماد : وسخراش📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسخراش #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0