ایچیموکو و الیوت
1399/08/25
09:19
اکثر سهمها خط روند نزولی رو شکستند.

اکثر سهمها خط روند نزولی رو شکستند.انتهای خبر

0
0