پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
20:34
مصوبه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹 امریکا در کنار لغو تحریم هسته ای، باید تحریم های نظامی، حقوق بشری و امثال آن را هم بردارد 🔹 دولت ایران هم بدون تصویب ...

مصوبه کمیسیون انرژی مجلس:


🔹 امریکا در کنار لغو تحریم هسته ای، باید تحریم های نظامی، حقوق بشری و امثال آن را هم بردارد



🔹 دولت ایران هم بدون تصویب مجلس حق بازگشت به تعهدات خود را ندارد



جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۸Z


🆔 @Entekhab_ir



انتهای خبر

0
0