همفکران
1400/03/02
13:27
#خبرهای_موثر 📌 شکر دیگر نرخ مصوب ندارد معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان: قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با ت...

#خبرهای_موثر📌 شکر دیگر نرخ مصوب نداردمعاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان:


قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست./ ایسنا

انتهای خبر

0
0