تارگت بورس
1399/08/27
21:06
📊#شتوکا_درخواستی 🔷عبور از مقاومت 3350 بسیار با اهمیت خواهد بود نمودار ساده و گویاست 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 27آبان ماه 🆔 @Ta...

📊#شتوکا_درخواستی🔷عبور از مقاومت ۳۳۵۰ بسیار با اهمیت خواهد بودنمودار ساده و گویاست
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۷آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0