کدال۳۶۰
1400/03/03
16:49
#ددام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 ...

#ددام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۳۳۵,۶۳۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۵۹٪ افزایش داشته است.▪️«ددام» با سرمایه ثبت شده ۹۲۰,۲۲۳ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۹۶,۶۵۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۶:۵۰:۰۴ (۷۵۰۳۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0