بتاسهم
1400/03/04
08:59
نکته جالب فولاد فروش کل 3 ماهه قبل سال 99 برابر فروش فقط ماه اردیبهشت سال 1400 شرکت است !!

نکته جالب فولاد فروش کل ۳ ماهه قبل سال ۹۹ برابر فروش فقط ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ شرکت است !!


انتهای خبر

0
0