اقتصاد آنلاین
1399/10/07
12:54
📌چگونگی ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: 🔹بهترین محل مراجعه برای ثبت اطلاعات چک در سامانه برای متقاضیان، وب سا...

📌چگونگی ثبت اطلاعات چک در سامانه صیادمدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:


🔹بهترین محل مراجعه برای ثبت اطلاعات چک در سامانه برای متقاضیان، وب سایت بانک صادرکننده چک است و آخرین اطلاعات نیز از طریق سایت تمامی بانک‌ها قابل دریافت است.


🔹همچنین با کمک برخی اپلیکیشن‌های پرداخت نیز این امکان برای مردم ایجاد شده تا با استفاده از این طریق نیز ثبت نام و نقل و انتقال چک‌ها را در سامانه صیاد انجام شود.
انتهای خبر

0
0