بورسینه
1400/03/02
12:10
📌تفحص از بورس متوقف شده است سید ناصر موسوی‌ لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹چون پروسه تحقیق‌ و تفحص طولانی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند طبق ما...

📌 تفحص از بورس متوقف شده استسید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:


🔹چون پروسه تحقیق و تفحص طولانی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بورسی تهیه کنند.


🔸این گزارش طی یک ماه در کمیسیون اقتصادی تهیه شده و به تصویب اعضای آن رسیده و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی بهارستان قرار دارد.


🔹طرح تحقیق و تفحص از بورس رها نمی‌شود و نمایندگان به جد پیگیر آن هستندT اما چون پروسه تحقیق و تفحص طولانی است، آنان فعلا از طریق ماده ۲۳۴ بر عملکرد مسئولان در بازار سرمایه نظارت می‌کنند.


🔸طرح تحقیق و تفحص از بورس قبل از عید در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و همان زمان نمایندگان با ادعای اینکه به فکر سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه هستند، این طرح را حمایت کردند. اما بیش از دو ماه از تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی می‌گذرد و هنوز خبری از بررسی این طرح در صحن علنی نیست.👈🏻 برای مطالعه مشروح خبر کلیک کنیدانتهای خبر

0
0