پایگاه خبری انتخاب
1399/10/08
09:41
اسرائیل: 🔹برجام از بیخ و بن غلط است کیهان: 🔹اسرائیل با برجام صددرصد موافق است؛ اصلاح طلبان دروغ ساخته اند! جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002UBS 🆔 @En...

اسراییل:


🔹برجام از بیخ و بن غلط استکیهان:


🔹اسراییل با برجام صددرصد موافق است؛ اصلاح طلبان دروغ ساخته اند!جزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲UBS


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0