آتی کالا
1399/10/07
08:06
نگین اسفند درگیر در محدوده 14300، که در صورت عبور از 14400، هدف بعدی 14550 را دنبال خواهدکرد و با از دست دادن این حمایت، محدوده های حمایت بعدی 1415...

نگین اسفند درگیر در محدوده ۱۴۳۰۰، که در صورت عبور از ۱۴۴۰۰، هدف بعدی ۱۴۵۵۰ را دنبال خواهدکرد و با از دست دادن این حمایت، محدوده های حمایت بعدی ۱۴۱۵۰ و ۱۴۰۰۰ را خواهدداشت.انتهای خبر

0
0