بتاسهم
1400/03/03
16:12
توسعه سرمايه و صنعت غدير در اردیبهشت 440 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

توسعه سرمایه و صنعت غدیر در اردیبهشت ۴۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است


انتهای خبر

0
0