موج مثبت Positive Wave
1400/03/03
09:07
وقتی میخوان یک چیز رو گرون کنن، اون کالا رو کمیاب میکنن برق الان یک‌کالای کمیاب شده @waveolus

وقتی میخوان یک چیز رو گرون کنن، اون کالا رو کمیاب میکننبرق الان یک‌کالای کمیاب شده@waveolus

انتهای خبر

0
0