گراد بورس
1400/03/03
23:52
پی نوشت: متن موجود در تصویر کاملا گویای همه چیز است. باید مجددا منتظر بازارگرمی ها در کلیت بازار به خصوص سهام دولتی باشیم. 00.03.03 @Geradbourse

پی نوشت: متن موجود در تصویر کاملا گویای همه چیز است.


باید مجددا منتظر بازارگرمی ها در کلیت بازار به خصوص سهام دولتی باشیم.


۰۰.۰۳.۰۳


@Geradbourseانتهای خبر

0
0