بورس امروز
1400/03/02
09:03
📌دبیر انجمن صنعت سیمان به منظور رعایت منافع مصرف کننده نهایی سیمان پاکتی و کاهش التهاب در بازار، دستورالعمل نحوه فروش مستقیم و قیمت مصرف کننده را ا...

📌دبیر انجمن صنعت سیمان به منظور رعایت منافع مصرف کننده نهایی سیمان پاکتی و کاهش التهاب در بازار، دستورالعمل نحوه فروش مستقیم و قیمت مصرف کننده را اعلام کرد.


🆔انتهای خبر

0
0