نوآوران امین
1401/02/20
22:51
مخابرات ایران(#اخابر) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 27 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه ...

مخابرات ایران(#اخابر)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۳,۲۷۴,۶۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۸,۲۷۲,۷۴۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۲۲۴ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۳۸۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0