پایگاه خبری انتخاب
1400/03/03
12:04
خطیب‌زاده: 🔹پرانتزها و براکت‌ها در بحث رفع تحریم، تا حد بسیار زیادی پاک شده 🔹گفت‌وگوها قفل شده؟ خیر، پیشرفت قابل توجهی داشته جزئیات در 👇👇 entekha...

خطیب‌زاده:


🔹پرانتزها و براکت‌ها در بحث رفع تحریم، تا حد بسیار زیادی پاک شده🔹گفت‌وگوها قفل شده؟ خیر، پیشرفت قابل توجهی داشتهجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۹p


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0