محمود رحمانی
1399/08/25
11:29
بازار دوباره همون بازار پری روز. منظور پری روز کاری ۱روز بازار رو اجازه مثبت شدن دادن اونم داشتن میفروختن دیروز مردم خریدن مثبت کردن اما امروز...

بازار دوباره همون بازار پری روز. منظور پری روز کاری
۱روز بازار رو اجازه مثبت شدن دادن اونم داشتن میفروختن دیروز مردم خریدن مثبت کردن


اما امروز اجازه ندادن و در مثبت ها فروختن با کد های حقوقی و حقیقی خودشوناین رو باید مجلس یا هر شخص یا نهاد دیگه پیگیری میکنه بدونه فقط دنبال کدهای حقیقی خاص باش باید


چون بیشترین رنج ها ی منفی با کدهای حقیقی انجام میدنتا وقتی اومدن تلویزیون امار بدن بگن حقوقی فروش نداشته و خریدش از فروشش بیشتره بوده


و


سر ملت و مجلس و غیره شیره بمالن البته که سازمان اینو میدونه اما متاسفانه .. یا زورش نمیرسه که بعیده و یا همدست هست
دوم سهم ها باید دونه به دونه برسی بشن مگه سهام دار سهم های بزرگ از سهامدار سهم های کوچک چشم ابرو مشکی ترن؟؟این رو برای اون هایی گفتم که دستشون به بالا دستی ها میرسه مجلسی ها و قوه ی قضاییه میرسه


انتقال بدنهرچند بی فایده بوده تا به حال و امروز این گردن کلفتی و پشت پا زدن به مجلس رو شاهد بودیم ..


مجلسی که اسمش رو گذاشته انقلابی اما مصلحت اندیش و محافظه کار باشه و با قدرت برخورد نکنهمیشه این انقدر حرف زدن و امل نشده دیگه خودشون هم مضحک شدن

انتهای خبر

0
0