کارگزاری آبان
1401/02/18
09:16
📊#شفا اطلاعیه 1401/02/18 *سرمایه گذاری شفادارو* ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نماد معاملاتی شرکت جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف گ...

📊#شفا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*سرمایه گذاری شفادارو*


ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی


نماد معاملاتی شرکت جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف گردید
انتهای خبر

0
0