مهدی رضایتی
1399/08/25
11:45
#گاز_خوراک نرخ گاز خوراک برای متانول و اوره از میانگین 7 سنتی در 6 ماهه اول به 13 سنت رسیده است. اگر میانگین نرخ گاز داخلی را نیم سنت در نظر ب...

#گاز_خوراک
نرخ گاز خوراک برای متانول و اوره از میانگین ۷ سنتی در ۶ ماهه اول به ۱۳ سنت رسیده است.اگر میانگین نرخ گاز داخلی را نیم سنت در نظر بگیریم متوسط نرخ خوراک برای یک سال کامل حدود ۷ سنت محاسبه می شود.انتهای خبر

0
0