آواتحلیل
1400/03/03
09:30
#بررسی_گزارش_کدال #فجر ✅ فجر در اردیبهشت 420 میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به ماه فروردین 70%، نسبت به اردیبهشت سال قبل 170% و نسبت به میان...

#بررسی_گزارش_کدال #فجر✅ فجر در اردیبهشت ۴۲۰ میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به ماه فروردین ۷۰٪، نسبت به اردیبهشت سال قبل ۱۷۰٪ و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود ۸۰٪ افزایش نشان می دهد.✅ مقدار فروش محصولات گالوانیزه فجر در اردیبهشت بیش از ۱۳ هزار تن بوده است که تقریبا در سطح میانگین سال ۹۹ می باشد اما نسبت به فروردین ۳۰٪ رشد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۰٪ کاهش نشان می دهد.✅ نرخ فروش محصولات گالوانیزه شرکت در اردیبهشت با ۵٪ افزایش نسبت به فروردین به بیش از ۲۴ میلیون تومان به ازای هر تن رسید.📉 قیمت سهم حدودا ۶۵۰۰ تومان می باشد و در یک ماه اخیر ۱۷٪ بازدهی کسب کرده است.انتهای خبر

0
0