بهنام صمدی
1400/03/02
12:36
یه عده بخشی از پولاشون رو بردن تو بازار کریپتوکارنسی الان دوبرابر داره بهشون فشار میاد این روزها می‌گذره ولی فشار عصبی شدیدی داره به فعالان بازاره...

یه عده بخشی از پولاشون رو بردن تو بازار کریپتوکارنسی الان دوبرابر داره بهشون فشار میاد


این روزها می‌گذره ولی فشار عصبی شدیدی داره به فعالان بازارهای مالی وارد میشه


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0