بورس۲۴
1400/09/08
16:35
شفاف سازی «شلیا» در خصوص آغاز فعالیت کوره تولید الیاف

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مواد ویژه لیا در خصوص آغاز فعالیت کوره تولید الیاف توضیحاتی ارائه نمود.

انتهای خبر

0
0