همفکران
1399/08/25
10:26
#خبرهای_موثر 📌بانک مرکزی برای قیمت فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی سقف گذاشت بر اساس دستورالعمل جدید بازار متشکل ارزی، برای فروش ارز خری...

#خبرهای_موثر


📌بانک مرکزی برای قیمت فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی سقف گذاشتبر اساس دستورالعمل جدید بازار متشکل ارزی، برای فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی، حاشیه سود یک درصدی تعیین شده و قرار است وضعیت باز ارزی کارگزاران توسط سامانه معاملاتی و سامانه سنا کنترل شود.همچنین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی بازار متشکل ارز ایران در بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای از ساعت ۱۰ صبح، در سامانه معاملاتی بازار با عنوان «قیمت پایانی سنا» نمایش داده می‌شود.وضعیت باز ارزی کارگزار(صرافی) در هر لحظه نمی‌تواند مجموعا بیش از معادل پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) یورو از ارزهای مختلف باشد/مهرانتهای خبر

0
0