سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/03/04
10:10
#ارزش_معاملات_خرد: 1,063 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔻 ‎-71 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,103,334 🟢 ‎+7,636‎ (+0.7%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+46 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۱,۰۶۳ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔻 -۷۱ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۱۰۳,۳۳۴ 🟢 +۷,۶۳۶ (+۰.۷٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۴۶ میلیارد تومان
╭═━⊰✹🌐✹⊱━═╮


شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد


╰═━⊰❀🌐❀⊱━═╯انتهای خبر

0
0