بورس۲۴
1400/10/07
14:29
روند فروش «اپرداز» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۹ ماهه منتهی به آذر حدود ۳۲۲ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

انتهای خبر

0
0