همفکران
1399/08/26
08:03
#قیمت_های_جهانی ✅شروع مثبت فلزات اساسی 👈قیمت جهانی فلز #مس نیز همچنان صعودی و در حال حاضر با جهش بیش از ۲ درصدی در محدوده سقف قیمتی پنج سال پیش خ...

#قیمت_های_جهانی✅شروع مثبت فلزات اساسی👈قیمت جهانی فلز #مس نیز همچنان صعودی و در حال حاضر با جهش بیش از ۲ درصدی در محدوده سقف قیمتی پنج سال پیش خود قرار دارد.انتهای خبر

0
0