بولتن اقتصادی
1399/08/25
12:30
چرا بازار سرمایه رونق گرفت؟ فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت: ▫️کاهش ۴۰ درصدی قیمت بعضی از سهام‌ها عامل اصلی ترغیب مجدد سهامداران به بازا...

چرا بازار سرمایه رونق گرفت؟فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت:▫️کاهش ۴۰ درصدی قیمت بعضی از سهام‌ها عامل اصلی ترغیب مجدد سهامداران به بازار سرمایه شده است

انتهای خبر

0
0