سیگنال یاب روزانه
1399/08/26
10:33
امروز روز مهمی برای بازار و ادامه کار بود که تا اینجا متعادل و خوب پیش رفته و از عرضه های آبشاری هم خبری نیست

امروز روز مهمی برای بازار و ادامه کار بود که تا اینجا متعادل و خوب پیش رفته و از عرضه های آبشاری هم خبری نیست


انتهای خبر

0
0