خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/17
20:00
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | #تاصیکو | 📆 1401/02/17 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 21,582 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,400 ♦️...

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | #تاصیکو |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۱,۵۸۲🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۹,۴۰۰♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0