اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/03/15
22:03
#لبوتان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی بوتان 🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق‌الع...

#لبوتان


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی بوتان🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ درمحل سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی خیابان سهند پلاک ۳۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه فعلی: ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۵۶٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۷۹۸,۵۴۸ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۱,۷۹۸,۵۴۸ میلیون ریال⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0