بتاسهم
1399/08/25
19:31
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مهمترین اقدامی که دولت در بخش درآمدی باید انجام دهد ایجاد ظرفیت های جدید برای شناسایی سرفصل های درآمدهای پ...

پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:


مهمترین اقدامی که دولت در بخش درآمدی باید انجام دهد ایجاد ظرفیت های جدید برای شناسایی سرفصل های درآمدهای پایدار در نظام اقتصادی کشور است/اقتصاد آنلاینانتهای خبر

0
0