مهندسی مالی
1400/06/30
13:07
خریدن و فروختن همراه بزرگان و ذینفعان اصلی بورس کار سختی هست ولی شدنی هست و بیشترین سود هم‌ همون بزرگان و ذینفعان اصلی عایدشون میشود و از ترس و جه...

خریدن و فروختن همراه بزرگان و ذینفعان اصلی بورس کار سختی هست ولی شدنی هستو بیشترین سود هم همون بزرگان و ذینفعان اصلی عایدشون میشود و از ترس و جهل سهامدار خرد سواستفاده کرده و در یک چشم بهم زدن دارایی سهامدار خرد را بلعیدهبه این نوع معاملات میگن معاملات #غرری که حرام هست البته در کتب و آزمون های دانشگاهی و سازمانی

انتهای خبر

0
0