سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/03/04
08:15
"زندگی" یعنی... بخند ، هرچند که غمگینی؛ ببخش ، هرچند که مسکینی؛ فراموش کن ، هرچند که دلگیری.. اینگونه بودن زیباست هر چند ڪه آسان نیست..

"زندگی" یعنی...


بخند ، هرچند که غمگینی؛


ببخش ، هرچند که مسکینی؛


فراموش کن ، هرچند که دلگیری..


اینگونه بودن زیباست


هر چند که آسان نیست..انتهای خبر

0
0