اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1400/03/02
10:19
#نبض_بازار شاخص کل: 1.115.951 کاهش 12265 واحدی شاخص کل ارزش معاملات بورس: 1250 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس :270 میلیارد تومان www.emaco.pro

#نبض_بازار


شاخص کل: ۱.۱۱۵.۹۵۱


کاهش ۱۲۲۶۵ واحدی شاخص کل


ارزش معاملات بورس: ۱۲۵۰ میلیارد تومان


ارزش معاملات فرابورس :۲۷۰ میلیارد تومانwww.emaco.proانتهای خبر

0
0