پایگاه خبری انتخاب
1399/08/28
10:04
♦️وزارت بهداشت واکسن کرونا را پیش خرید کرد 🔹رییس انستیتو پاستور گفت: ایران از سبد مشترک سازمان بهداشت جهانی که شامل ۱۸ شرکت بزرگ تولید کننده واکسن...

♦️وزارت بهداشت واکسن کرونا را پیش خرید کرد🔹رییس انستیتو پاستور گفت: ایران از سبد مشترک سازمان بهداشت جهانی که شامل ۱۸ شرکت بزرگ تولید کننده واکسن کرونا است، پیش خرید انجام داده استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SGA


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0