خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/13
22:00
شرکت سرمایه گذاری شاهد | #ثشاهد | 📆 1401/02/13 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 9,525 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,390 ♦️قیمت ...

شرکت سرمایه گذاری شاهد | #ثشاهد |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۳🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۹,۵۲۵🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۹,۳۹۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۹۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0