مهندسی مالی
1400/06/15
12:45
یه حرکت خوب در صورت اجرایی شدن به نفع حقوق سهامداران الزام معرفی املاک تحت تملک شرکتهای بورسی در سامانه کدال|ابلاغیه به تمامی شرکتهای پذیرفته شده ...

یه حرکت خوب در صورت اجرایی شدن به نفع حقوق سهامدارانالزام معرفی املاک تحت تملک شرکتهای بورسی در سامانه کدال|ابلاغیه به تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران: افشای فهرست زمین و ساختمان همراه با گزارش سالانه فعالیت هیات مدیره جهت برگزاری مجمع و تصویب صورتهای مالی ضروری است.

انتهای خبر

0
0