اسمارت بورس
1400/03/02
12:21
چرا میگیم کندل بعدی ماهانه میتونه واکنشی و مثبت باشه چون در تکنیکال قانونی هست که در بازارهای نزولی تا مادامی که قیمت به خود خط حمایتی نرسد آرام و ...

چرا میگیم کندل بعدی ماهانه میتونه واکنشی و مثبت باشه چون در تکنیکال قانونی هست که در بازارهای نزولی تا مادامی که قیمت به خود خط حمایتی نرسد آرام و قرار نخواهد داشت و اکنون این اتفاق افتاده


انتهای خبر

0
0