مهندسی مالی
1400/06/07
17:58
اقتصاد سنجی برخی حساسیت ها در برخی مواقع حساسیت رفتار بورس و دلار نسبت/ بسیار بالا حساسیت حجم نقدینگی به بورس / متوسط حساسیت پایه پولی نسب...

اقتصاد سنجیبرخی حساسیت ها در برخی مواقعحساسیت رفتار بورس و دلار نسبت/ بسیار بالا
حساسیت حجم نقدینگی به بورس / متوسطحساسیت پایه پولی نسبت به حجم نقدی/ بسیار بالاحساسیت حجم نقدینگی نسبت به نرخ دلار /متوسطحساسیت پایه پولی نسبت به بورس/بسیار بالاحساسیت تورم نسبت به حجم نقدینگی/بسیار بالا
حساسیت های بالا با نرم افزار #ایویوز سنجیده شده که در برخی مواقع این حساسیت ها کمرنگ و کمتر میشود به دلیل سیاست های موجود هر چند تمام متغییرها حساسیت های بالایی نسبت به هم در بلند مدت دارند ولی در برخی مواقع تحت سیاست های(کارشناسی نشده) حساسیت ها کمتر میشود

انتهای خبر

0
0