کدال۳۶۰
1400/05/06
21:40
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/04/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل واگذاری س...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۲۱,۸۸۰ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۵۳,۰۱۵,۸۳۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۰٪ به مبلغ ۲۷۸,۹۹۰,۶۶۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۵-۰۶ ۲۱:۴۰:۴۶ (۷۷۷۲۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0