اقتصاد نیوز
1400/03/03
20:20
🔴مجتمع های مسکونی دوستدار کودک می شوند ▫️اقتصادنیوز :‌ ضوابط مربوط به طراحی مجتمع های مسکونی دوستدار کودک در شهر تهران به تصویب اعضاءکمیسیون ماده ...

🔴مجتمع های مسکونی دوستدار کودک می شوند▫️اقتصادنیوز : ضوابط مربوط به طراحی مجتمع های مسکونی دوستدار کودک در شهر تهران به تصویب اعضاءکمیسیون ماده پنج رسید.▫️منظور از مجتمع مسکونی دوستدار کودک، مجموعه ای است، متشکل از مسکن مطلوب و امکانات مناسب برای تحرک مستقل و ایمن کودکان در فضاهای مشترک و مشاع تا این فضاها بستری برای شکل گیری اجتماع محلی دوستدار کودک باشد. هدف کلی این طرح نیز پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و روانی کودکان، ایجاد مجتمع های مسکونی سر زنده، ظرفیت سازی و ارتقای آگاهی و دانش متخصصین، متولیان و بهره وران این حوزه است.


#مسکن


@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0