چارت های رامین جعفری
1400/10/29
12:41
#شاخص هم وزن بنظرم درحال تشکیل واگرایی مثبت و شروع روند جدید باشه

#شاخص هم وزن بنظرم درحال تشکیل واگرایی مثبت و شروع روند جدید باشهانتهای خبر

0
0