بورسینه
1399/10/08
13:15
📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ خروج حقیقی‌ها از دارویی‌ها همزمان با افت قیمت آن‌ها #حقیقی_حقوقی

📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ خروج حقیقی‌ها از دارویی‌ها همزمان با افت قیمت آن‌ها


#حقیقی_حقوقی
انتهای خبر

0
0