نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/02
10:11
#سیمان افزایش 12 درصدی نرخ سیمان پاکتی به شرط فروش به مصرف کننده نهایی! یعنی قیمت هر تن سیمان پاکتی 50 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. از آن...

#سیمانافزایش ۱۲ درصدی نرخ سیمان پاکتی به شرط فروش به مصرف کننده نهایی!یعنی قیمت هر تن سیمان پاکتی ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.از آنجایی که سود تولید هر تن سیمان حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است، این افزایش نرخ حدود ۲۰ تا ۲۸ درصد سود تولید هر تن سیمان پاکتی را افزایش می دهد. رشد سود کل بسته به میزان فروش فله و صادراتی متفاوت خواهد بود.البته مهمتر از تاثیر ریالی، فشار تقاضا در بازار است که به نوعی موجب سهمیه بندی سیمان شده است. همچنین هر چند صرفا برای مشتری نهایی وضع شده است اما به نوعی سراغاز نرخگذاری شناور خواهد بود که در برخی مناطق نرخ های رقابتی قابل اعمال خواهد شد.این نشان می دهد درصورت ورود سیمان به بورس کالا احتمالا این محصول رقابت نیز خواهد شد.@rezayateeانتهای خبر

0
0