کارگزاری آبان
1400/03/04
07:38
📢 غریب آبادی: تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌ها حداکثر به مدت یک ماه دیگر به اطلاع آژانس رسید ایلنا - کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان...

📢 غریب آبادی: تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌ها حداکثر به مدت یک ماه دیگر به اطلاع آژانس رسید ایلنا - کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین:


🔹تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌ها حداکثر تا یکماه دیگر، امروز از سوی سازمان انرژی اتمی به اطلاع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید.


🔹داده های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی است و به آژانس منتقل نمی‌شود. داد‌های یک ماه پیش روی نیز صرفا نزد ایران خواهد ماند. در رابطه با حذف یا انتقال داده‌ها، همان شرایط تفاهم مشترک سه ماهه همچنان حاکم خواهد بود.


🔹توصیه می‌کنم تا از این فرصت که بر اساس حسن نیت ایران فراهم شده است، در جهت لغو کامل تحریم‌ها به گونه‌ای عملی و قابل راستی‌آزمایی استفاده کنند.
انتهای خبر

0
0