پیامهای ناظر بازار
1399/08/27
08:45
پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)

به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۲۵۲/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت۴- شرایط خاص ۰۲۰۶ در نماد معاملاتی (اراد۴۹۱) و نمونیک G۴۹Q۱ با تعداد۱۰,۹۹۵,۳۰۰ ورقه و اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷ در نماد معاملاتی) اراد۵۳۱) و نمونیک G۵۳Q۱ با تعداد ۲۰,۶۹۲,۹۳۵ ورقه و و اوراق مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۰۱۰۹ در نماد معاملاتی(اراد۵۴۱) و نمونیک G۵۴Q۱ با تعداد ۱۲،۹۳۴،۲۷۱ ورقه و اوراق مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۰۲۰۹ در نماد معاملاتی(اراد۵۵۱) و نمونیک G۵۵Q۱ با تعداد ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ورقه با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد۴۹۱) ۳۶ ماه و نرخ ۱۷٪ و در نماد معاملاتی (اراد۵۳۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷٪ و در نماد معاملاتی(اراد۵۴۱) ۲۶ ماه و نرخ۱۶٪ و در نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) ۳۷ ماه وق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزییات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0