اقتصاد آنلاین
1399/08/18
09:33
📌بخشی از جاده چالوس بسته شد 🔹بخشی از جاده کرج - چالوس در محدوده شهرستانک البرز تا منطقه مرزن آباد مازندران از امروز به مدت دو روز از ساعت ۶ صبح تا...

📌بخشی از جاده چالوس بسته شد🔹بخشی از جاده کرج - چالوس در محدوده شهرستانک البرز تا منطقه مرزن آباد مازندران از امروز به مدت دو روز از ساعت ۶ صبح تا ۱۷ برای انجام روکش آسفالت بسته شد.

انتهای خبر

0
0